سیمان

جلسه کارشناس ایمنی، فنی و بهداشت گلبهار زاینده رود در سیمان سپاهان

 

جلسه آموزشی نماینده ایمنی، فنی و بهداشت (HSE) شرکت گلبهار زاینده رود در مجموعه تولیدی سیمان سپاهان برگزار شد. این آموزش روز چهارشنبه مورخ 1394/05/28 در محل سالن آموزش شرکت سیمان سپاهان با حضور گروهی از پرسنل واحد ساختمانی (داربست بندان)، بازرسان ایمنی واحد HSE، نقاشان صنعتی و گروهی از پرسنل تکنسین مکانیک و جوشکار واحد فیلتراسیون به انجام رسید.

هدف اصلی از این آموزش ارائه ی حداقل الزامات لازم جهت اجرا و احداث داربست بود که دامنه ی کاربرد آن در کلیه فعالیت های احداث و در دست ساخت و عملیاتی شرکت سیمان سپاهان و واحدهای تابعه آن شامل کلیه خطوط بهره برداری، تعمیراتی، پشتیبانی و طرح و توسعه می باشد.

*داربست: ساختاری موقتی است که برای ایجاد یک یا چند جایگاه کار به منظور حفظ و نگهداری کارگران مصالح ذدر ارتفاع و فراهم نمودن دسترسی کارگران به تراز بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

قرارداد شرکت سیمان سپاهان و گلبهار زاینده رود

شرکت گلبهار زاینده رود مجری قراردادهای تامین نیروی شرکت سیمان سپاهان

شرکت گلبهار زاینده رود در حال حاضر مجری قرارداد های تامین نیروی انسانی متخصص در بخش خدمات، مالی اداری بازرگانی و بهره برداری شرکت سیمان سپاهان می باشد. گلبهار زاینده رود همواره در صدد آن است تا خدمات خود را به نحو احسن به پرسنل زحمت کش این شرکت تولیدی مهم کشور ارائه دهد. سرعت و دقت در ارائه ی خدمات یک اصل بسیار مهم برای شرکت گلبهار زاینده رود می باشد.

 

برخی از قراردادهای این شرکت در جدول زیر لیست شده است:

عنوان قراردادتاریخ شروع قراردادتاریخ خاتمه قرارداد
تامین نیروی خدمات و نظافت محوطه کارخانه 01/01/1389 29/12/1389
انجام عملیات نمونه گیری در قسمت آزمایشگاه فیزیک و ایکس ری 01/01/1389 29/12/1389
نجام عملیات نمونه گیری در قسمت آزمایشگاه فیزیک و ایکس ری 01/01/1390 31/02/1391
تامین نیروی خدمات بهره برداری 01/04/1391
31/03/1392
تامین نیروی انسانی و خدمات فنی و تخصصی 01/01/1390 31/02/1391
پیمانکاری تامین نیروی گروه مشاورین
01/06/1391
31/05/1392
پیمانکاری تامین نیروی گروه مشاورین 01/06/1392 31/05/1393
تامین نیروی خدمات بهره برداری 01/04/1392
31/03/1393
تامین نیروی خدمات آبدارچی 01/08/1392 31/05/1393

 

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه