روز یکشنبه مورخ 96/07/16 با توجه به انجام هماهنگی ها با مدیران مدرسه و مربی بهداشت مدرسه ابتدایی واله خانم فاطمه عسگری مراقب سلامت و منیژه عباسی ماما مرکز آزادان تحت پوشش شرکت گلبهار زاینده رود، وارنیش تراپی و معاینه پدیکلوز برای حدود دویست نفر از دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت. این برنامه طبق هماهنگی قبلی با مدیر مدرسه ابتدایی واله انجام شد. موضوعات مطرح شده آموزشی در این برنامه در زمینه لزوم رعایت بهداشت فردی از جمله به موقع حمام رفتن و تمیزی لباس و دیگر مطالب آموزشی مرتبط با وارنیش و مشکل پدیکلوزیس بود که به دانش آموزان ارائه شد.

شایان ذکر است کلیه این اقدامات با نظارت مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان انجام شد.

 

 

 

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه